WELZIJN of WEL ZIJN

“Als we niet in staat zijn om een situatie te veranderen, worden we uitgedaagd om onszelf te veranderen” 
Viktor E. Frankl

Positieve Gezondheid heeft het begrip gezondheid of welzijn uitgewerkt in 6 dimensies:

  • Mentaal welbevinden
  • Zingeving
  • Kwaliteit van leven
  • Meedoen
  • Dagelijks functioneren
  • Lichamelijke functies

Een belangrijk aspect in het geheel is: zo veel mogelijk de eigen regie kunnen voeren. Daarbij hoort ook dat je zelf verantwoordelijkheid draagt voor jouw eigen gezondheid en welzijn. Echter de gehele zorg, het Nederlandse zorgstelsel, is hierop nog niet ingesteld.

Een voorbeeld: je hebt oorsuizen (of suizen in je hoofd). Je kunt met dit suizen wel gewoon je werk doen, leuk en gezellig zijn, je slaap wordt er niet door gehinderd. Kortom: het is er wel, maar je hebt er weinig last van. Vaak krijg je het advies ‘je moet er eens mee naar de dokter gaan’. Om die ander gerust te stellen, doe je dat dan ook maar een keer. Vervolgens beland je in het ‘medische circuit’. Na 6 artsen of therapeuten komt men tot een diagnose ‘tinnitus’. En vervolgens komt men (steeds) tot de conclusie ‘hier kunnen we niets aan doen, leer er maar mee leven’. Ben jij er iets mee opgeschoten? Nee, je bent in de statistieken belandt en je hebt (minstens) 6 mensen aan het werk gehouden.

Nogmaals, jij hebt de verantwoording of je iets met je klachten of problemen wilt. Als je er mee wilt en kunt leven ook prima. Bezie problemen eens op een andere wijze: is het een uitdaging waar je iets van/uit kunt leren of wil het probleem je iets vertellen? Jij bent de enige die dit kan bepalen, jij bent het die voor jezelf kan bepalen of jij ‘je wel bevindt’. Dit is de wijsheid die jij hebt over jouw totale functioneren, op alle 6 de dimensies zoals hierboven genoemd. Jouw ‘eigen-wijsheid’.