GEZONDHEID

“als je gezond bent heb je 1.000 wensen, als je ziet bent heb je maar 1 wens”

Een gezegde met een grote kern van waarheid. Gezondheid is een groot goed. Als je gezond bent gaan vele (dagelijkse) zaken als vanzelf. Je denkt er niet bij na. Als je ziek bent loop je tegen beperkingen aan. Als je de definitie van gezondheid bekijkt, dan is daar in de loop der jaren het een en ander aan gewijzigd. Jaren geleden gold als definitie: gezondheid is het afwezig zijn van ziekte. Maar gezondheid is veel meer dan dat. De voorgaande definitie zou inhouden dat het tamelijk zwart-wit gesteld is: je bent gezond, of, je bent niet gezond. En als je niet gezond bent, en dus een ziekte onder de leden hebt, dan zou je naar de dokter moeten om ‘gerepareerd’ te worden. Om na de ‘reparatie’ weer gezond te zijn. Dit is een machinale gedachte. Zo gaan we om met machines. Maar wij zijn mensen, levende wezens. En daarom is gezondheid veel meer dan ‘het ontbreken van ziekte’.

 

Sinds 2011 heerst er een andere, uitgebreidere definitie van gezondheid. Die van Positive Health (of Positieve Gezondheid). Hierbij wordt de definitie van gezondheid als volgt geformuleerd: het vermogen om je aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen. Deze omschrijving is dus veel breder. En heeft een grote overlap met het begrip ‘WEL-ZIJN’.