Forward to Basics

programma

Natuurlijk Leven op de Werkvloer©

Vitaliteit van, in en rond bedrijven en organisaties is belangrijk. Door een natuurlijke manier van leven en werken is dit het best te bereiken. Een vitaal bedrijf of een vitale organisatie betrekt en ondersteunt haar medewerkers, laat ze optimaal (op)bloeien, zorgt voor een gezond stressniveau en werkt met menselijke maten. Andersom zijn vitale medewerkers gemotiveerd om zich gezond en wel te houden, zodat ze duurzaam inzetbaar zijn voor het bedrijf of de organisatie waar zij werken. Een vitaal bedrijf met vitale medewerkers straalt dit uit naar buiten, de omgeving, de maatschappij wordt hierdoor ook gezonder en vitaler. Vitaliteit op drie niveaus. Een heel mooi streven.
En dan komen de ‘maars’. Mensen moeten langer doorwerken, meer dan 12% van de beroepsbevolking is gediagnostiseerd met een burn-out, de werkdruk wordt steeds hoger. Hoe is dit nog te combineren? Hoe is vitaliteit te implementeren? Hoe pas je Natuurlijk Leven toe? En hoe pas je dit toe op de werkvloer? Door het programma ‘Natuurlijk Leven op de Werkvloer’© te introduceren en implementeren.

Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord, circulaire economie, vitaliteit, loopt u er al warm voor? Of wacht u deze ‘trends’ eerst maar eens af?

We kunnen er niet meer om heen:

 • Rivieren en oceanen vol met plastic en afval
 • Stijgende aantallen werknemers die door burn-out of stress-gerelateerde klachten uitvalt
 • Zorgkosten die de pan uit rijzen
 • Een steeds sneller verloop van medewerkers

Dit roept vragen op:

 • Hoe kunnen we medewerkers langere tijd gemotiveerd houden en verbonden houden aan het bedrijf of organisatie
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen weerbaarder zijn en flexibel omgaan met stress en verandering
 • Hoe kunnen we mensen die dreigen uit te vallen gezond en wel in het arbeidsproces behouden, of ervoor zorgen dat ze volledig gezond blijven
 • Hoe kunnen we zorgen voor minder druk op de zorg en de kosten daarvan
 • Hoe kunnen we ons bedrijf zo inrichten dat de impact op onze omgeving zo laag mogelijk is

We kunnen op al deze problemen pleisters blijven plakken, een duurzame oplossing is dit niet. Bewustwording is een eerste stap. Daarna volgen er meerdere stappen naar een natuurlijker leven, een menselijker maat, echte sociale contacten en plezier om iedere morgen weer je bed uit te stappen om naar je werk te gaan.

Natuurlijk Leven op de Werkvloer

 • Aandacht voor mentaal, sociaal en fysiek welzijn
 • Gebaseerd op Het Gezondheidsfundament van Trudy Vlot
 • Een combinatie van verschillende consultancy, training en coachingsmethoden, live en digitaal
 • Bewustwording, inzichten vergaren en implementatie, om er vervolgens zelf mee verder te kunnen
 • Praktische, concrete en deskundige begeleiding

Forward to Basics heeft ruime ervaring met de componenten uit het programma. U kunt daar dankbaar gebruik van maken in uw proces naar een natuurlijker en vitaler leven op alle drie de niveaus (bedrijf, medewerkers en omgeving).

Het pakket Natuurlijk Leven op de Werkvloer©

– Intake, in kaart brengen van het vraagstuk
– Advisering op maat
– Training Natuurlijk Leven
– Coaching van management, team(s) of groepen medewerkers
– Online programma’s